Pokud jde o pojištění pro seniory dlouhodobě pobývající na území České republiky, je třeba dodržovat požadavky zákona o pobytu cizinců v České republice (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Starší cizinci, kteří žijí v České republice, ale nemají trvalé bydliště, si mohou a měli by si sjednat komerční zdravotní pojištění cizinců po celou dobu pobytu v České republice. Tento požadavek je ze zákona povinný i při prodlužovaní povolení k pobytu

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje