Pokud jde o pojištění pro seniory dlouhodobě pobývající na území České republiky, je třeba dodržovat požadavky zákona o pobytu cizinců v České republice (zákon č. 386 / 1999Sb „O pobytu cizinců na území České republiky“). Starší cizinci, kteří žijí v České republice, ale nemají trvalé bydliště, si mohou a měli by si sjednat komerční zdravotní pojištění cizinců po celou dobu pobytu v České republice. Tento požadavek je ze zákona povinný i při prodlužovaní povolení k pobytu

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje