Zdravotní pojištění cizinců v rozsahu nezbytné a akutní lékařské pomoci je určeno těm cizincům, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu nejdéle 90 dnů a podávají žádost o krátkodobé vízum, případně těm, kteří hodlají pobývat na území České republiky po dobu déle než 90 dnů a podávají žádost o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu. Toto pojištění postačuje, pokud cizinec požádá o vízum na velvyslanectví České republiky v zahraničí.

Pojistné krytí v rozsahu nezbytné a akutní lékařské pomoci platí na celém Schengenském prostoru. Toto pojištění je vhodné pro vyřízení pobytu pro studijní, turistické a pracovní účely.

Pojistné krytí zahrnuje

  • nezbytná a akutní vyšetření ke stanovení diagnózy a vhodných metod léčby
  • hospitalizace
  • léky užívané ambulantně
  • stomatologická léčba akutní zubní bolesti
  • přeprava do zdravotního zařízení
  • repatriace pojištěnce, včetně přepravy jeho ostatků do státu trvalého bydliště

Pojištění nepokrývá správní poplatek vybíraný od pojištěnce ve zdravotnickém zařízení.

Podrobný popis poskytovaných služeb včetně nejvyšší hranice odškodnění je uveden v podmínkách pojistné smlouvy.

 

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje