Sídlo pro podnikající subjekty

Sídlem se označuje adresa obchodní společnosti (např. společnosti s ručením omezením) či fyzické podnikající osoby (OSVČ), která se zapisuje do obchodního, živnostenského či jiného veřejného rejstříku a je jedním z důležitých identifikačních údajů každého podnikatelského subjektu.

Každý podnikající subjekt musí mít své sídlo, které zpravidla uvádí při komunikaci se svými partnery, zákazníky či dalšími osobami, se kterými jedná při své podnikatelské činnosti. Sídlo je povinným údajem pro založení a existenci obchodní společnosti, přičemž se uvádí do zakladatelských dokumentů. Adresu pro umístění sídla určuje zakladatel (popř. zakladatelé) společnosti. Pokud zakladatel není vlastníkem nemovitosti, kde má zájem sídlo umístit, potřebuje k tomuto umístění sídla písemný souhlas vlastníka této nemovitosti s jeho úředně ověřeným podpisem.

Každý podnikající subjekt může mít více míst, na kterých vykonává svoji podnikatelskou činnost (typicky se jedná o adresy provozoven), vždy však má pouze jedno sídlo.

Sídlo je důležitým identifikačním údajem podnikatelského subjektu a může významně přispět k rozvoji či prestiži Vaší podnikatelské činnosti. Rovněž je důležité v případě soudních řízení, jelikož může být v některých případech rozhodující pro určení místní příslušnosti soudu (obdobně je určující pro příslušnost rejstříkového soudu či finančního úřadu).

Neváhejte se na nás obrátit a naše společnost Vám pomůže sídlo pro Vaše podnikání zařídit.

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje