Sídlo českých obchodních společností nebo adresa provozovny OSVČ je adresa, na které se nachází podnikatelský subjekt. Zapisuje se do obchodního rejstříku, a následně se uvádí na všech oficiálních dokumentech souvisejících s podnikatelskou činností. Podnik může mít několik fyzických adres – například kanceláře, provozovny, ale vždy existuje pouze jedna registrační (hlavní) adresa, tedy sídlo. Může přispět k rozvoji podnikání, protože na něm závisí důvěra potenciálních zákazníků, míra kontroly státních orgánů a mnohem více, proto je potřeba k účetnictví přistupovat zodpovědně a svěřit jej do rukou profesionálů.

Sídlo se zapisuje do obchodního rejstříku a uvádí se v zakladatelských dokumentech. O sídle společnosti rozhoduje žadatel neboli osoba, která předkládá dokumenty pro zápis do obchodního rejstříku. V České republice na registraci nejsou kladeny žádné zvláštní nároky. V tuto chvíli zákon stanoví pouze jednu důležitou podmínku: sídlo může být registrováno v bytě, pokud nebude narušovat klid a pořádek v domě. Sídlo určuje též i místní příslušnost společnosti, a to, do působnosti kterého Rejstříkového soudu a Finančního úřadu spadá společnost.

Sídlo pro OSVČ

Totéž platí i v případě sídla OSVČ. Pokud si pronajímáte nemovitosti v České republice, můžete po dohodě s majitelem nemovitosti nahlásit adresu sídla v místě bydliště. Pokud jste majitelem nemovitosti, lze umístit sídlo v ní. V případě pronajatých nemovitostí způsobí změna bydliště také změnu adresy firmy, což je spojeno s některými dalšími náklady.

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje