Získejte zdravotní pojištění
pro cizince v České republice za 5 minut
80% smluv je uzavřeno po konzultaci.
Vyplňte formulář a my vás budeme kontaktovat
200 000+
pojištěných klientů
11
let práce
3
kanceláře v Praze
Online zdravotní pojištění v České republice

Všichni cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie a mají v úmyslu pobývat v České republice alespoň 90 dní, musí mít zdravotní pojištěni. Toto pojištění musí pokrývat náklady na případné lékařské služby a splňovat požadavky zákona o pobytu cizinců v České republice.

Zdravotní pojištění se zakládá pojistnou smlouvou uzavíranou s pojišťovnou a předkládá se v případě potřeby jakékoliv lékařské pomoci, a povinně se předkládá Ministerstvu vnitra České republiky při převzetí nebo prodloužení povolení k pobytu.

Jak to funguje? Uzavíráte pojistnou smlouvu na nezbytnou délku pobytu v ČR, hradíte pojistné, a pokud během této pojistné doby budete potřebovat lékařskou pomoc, pak je hrazena pojišťovnou v rámci pojistného krytí.

Pojistné krytí zpravidla zahrnuje: Ambulantní pomoc, stacionární lékařskou pomoc včetně diagnostiky, prevence a dispenzarizace, Akutní pomoc a záchranná opatření, Přepravu pacienta a léky, Repatriaci nemocného nebo zemřelého do domovského státu, Lékařská pomoc při těhotenství a porodu.

Podrobný popis všech hrazených služeb, včetně maximální výše krytí, je uveden v podmínkách pojistné smlouvy.

Abyste si mohli správně vybrat potřebné zdravotní pojištění, potřebujete konzultaci zkušeného specialisty, který nejenom poradí se zdravotním pojištěním pro cizince, ale pomůže vám při vyplácení pojistného plnění v případě potřeby.

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který vám vyhovuje