Získejte zdravotní pojištění
pro cizince v České republice za 5 minut
80% smluv je uzavřeno po konzultaci.
Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat
200 000+
pojištěných klientů
11
let práce
1
kancelář v Praze
Zdravotní pojištění cizinců v České republice

Jedná se o smluvní (komerční) pojištění, které je určeno především cizincům, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, a kteří nejsou účastníky systému veřejného zdravotního pojištění jinak, např. z titulu zaměstnání, a rovněž pokud tito cizinci nepodléhají podle evropských nařízení právním předpisům jiného státu EU/EHP/Švýcarska nebo podle mezinárodní smlouvy předpisům jiného smluvního státu. Všichni cizinci, kteří nejsou občany Evropské unie a mají v úmyslu pobývat v České republice alespoň 90 dní, musí mít zdravotní pojištěni.

Zdravotní pojištění se zakládá pojistnou smlouvou uzavíranou s pojišťovnou a předkládá se v případě potřeby jakékoliv lékařské pomoci, a povinně se předkládá Ministerstvu vnitra České republiky při žádosti nebo prodloužení povolení k pobytu.

Jak to funguje? Uzavřete pojistnou smlouvu na nezbytnou délku pobytu v ČR, hradíte pojistné, a pokud během této pojistné doby budete potřebovat lékařskou pomoc, pak je hrazena pojišťovnou v rámci pojistného krytí.

Pojistné krytí zpravidla zahrnuje: Ambulantní pomoc, stacionární lékařskou pomoc včetně diagnostiky, prevence a dispenzarizace, Akutní pomoc a záchranná opatření, Přepravu pacienta a léky, Repatriaci nemocného nebo zemřelého do domovského státu, Lékařská pomoc při těhotenství a porodu.

Podrobný popis všech hrazených služeb, včetně maximální výše krytí, je uveden v podmínkách pojistné smlouvy.

Abyste si správně vybrali potřebné zdravotní pojištění, nabízíme Vám osobní konzultaci se zkušeným specialistou, který Vám nejenom poradí s výběrem vhodného zdravotního pojištění pro cizince, ale pomůže Vám i při vyplacení pojistného plnění, pokud budete mít zájem.

Kontaktujte nás jakýmkoli způsobem, který Vám vyhovuje